Vad är social konstruktion?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är social konstruktion? Vad är social ingenjörskonst?
Svar: 

PÅ NE.se kan du bland annat läsa: "konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande."
Nationalencyklopedin, konstruktionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (hämtad 2017-03-22)

Det finns också att läsa på Wikipedia 
Wikipedia, socialkonstruktivism. https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktivism (hämtad 2017-03-22)

Du kan även läsa om social ingengörskonst på NE  "social ingenjörskonst, planerad samhällelig förändring och förbättring, jämförlig med förbättringar av tekniska system."
Nationalencyklopedin, social ingenjörskonst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-ingenjörskonst (hämtad 2017-03-22)

Även detta finns att hitta på Wikipedia
Wikipedia. social ingengörskonst. https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_ingenj%C3%B6rskonst (hämtad 2017-03-22)

 

21 mars 2017 - 16:47