USA:s export och import

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad exporterar och importerar USA?
Svar: 

I CIA:s World fact book hittar jag när jag söker fram USA, under rubriken Economy

"Exports - commodities:agricultural products (soybeans, fruit, corn) 9.2%, industrial supplies (organic chemicals) 26.8%, capital goods (transistors, aircraft, motor vehicle parts, computers, telecommunications equipment) 49.0%, consumer goods (automobiles, medicines) 15.0% (2008 est.)

Imports - commodities:

agricultural products 4.9%, industrial supplies 32.9% (crude oil 8.2%), capital goods 30.4% (computers, telecommunications equipment, motor vehicle parts, office machines, electric power machinery), consumer goods 31.8% (automobiles, clothing, medicines, (2008 est.)"

Källa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html (hämtad 2017-03-22)

Jag rekommenderar att du också letar reda på ytterligare någon källa: t ex Landguiden; http://www.landguiden.se/ NE; http://www.ne.se/ som en hel del biblioteket ger sina låntagare tillgång till!

22 mars 2017 - 13:48