Helena Löfving

Arbetar på Göteborgs stadsbibliotek, enheten för skönlitteratur, musik och konst.