Ann Holmats

Jag arbetar på Karlstads stadsbibliotek och jobbar mycket med bibliotekets digitala tjänster. Jag är även inköpsansvarig för ämnena: religion, arkeologi, historia, militärväsen och naturvetenskap.