Gustav Hedlund

Gustav Hedlund

Jobbar på Norrköpings Stadsbibliotek med främst arbetsplatsutlåning - en tjänst där vi tillhandahåller företag i kommunen med tillfälliga bibliotek på den egna arbetsplatsen. Jag har bland annat studerat socialt arbete och maktstrukturer i samhället. Tuff rockmusik är ett av mina främre intressen.