Stefan Grip

Hej! Jag är bibliotekarie på Sambiblioteket i Härnösand (kommunbiblioteket) och är ansvarig bl.a. för Uppsökande verksamhet, talböcker, Lättläst och filialansvarig. Mina intressen/kompetenser är: Litteratur av alla de slag, musik (spelar trummor i blues/rockband), löpning, IT-frågor, Informationskompetens, resor, m.m.

Mina tidigare svar